tréningek

kommunikációs tréning


dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash
A tréning célja az asszertiv kommunikáció elsajátítása, olyan ön- és érdekérvényesítő kommunikáció kialakítása amelyben a másik fél érdekeit, céljait is maximálisan figyelembe vesszük.

 Egy olyan kommunikációs vagy még inkább kapcsolati modell bemutatása, amelynek lényege a nyitottság, az őszinteség. Az alapok megadása ahhoz, hogy verbálisan és non-verbálisan egyaránt közölni tudjuk saját pozitív és negatív érzelmeinket, gondolatainkat és érzéseinket anélkül, hogy szükségtelen szorongást vagy bűntudatot tapasztalnánk, vagy megsértenénk mások méltóságát.
 

konfliktuskezelő tréning


tamara-gak-uvTqhAnaf6s-unsplash

A tréning során az alábbi stratégiákkal ismerkednek meg a résztvevők:


  • Győztes/vesztes stratégia: A felek a konfliktust harcként értelmezik, győzelemre, a másik legyőzésére törekszenek, megegyezés nincs. Gyors cselekvést igénylő helyzetekben gyakran szükségszerű alkalmazni.

  • Alkalmazkodó stratégia: Lemondás az érdekek, vágyak érvényesítéséről: félelemből, kényszerből avagy hosszabb távú érdekek miatt, megfontolt döntés alapján a konfliktus első jeleit észlelve.

  • Elkerülő stratégia: Az egyén nem mond le a fentiekről, hanem magát a konfliktushelyzetet igyekszik kikerülni.

  • Kompromisszumkereső stratégia: Közösen elfogadható megoldás keresése a cél, amely mindkét fél számára kielégítő (noha gyakran mindkettejük számára rosszabb, mint amit eredetileg szerettek volna). Egyenrangú felek között gyakori; az erőviszonyok változásával az erősebb fél a másik legyőzésére törekszik.

  • Problémamegoldó (győztes/győztes) – stratégia: A résztvevők a probléma olyan megoldására törekeszenek, amelyben mindkét fél érdekei, szükségletei, meggyőződései érvényesülnek. Kölcsönösen elfogadják a másik fél önérvényesítését, vállalják az önalávetést, készek együttműködni, empatikusan viselkedni a legjobb megoldási alternatívák megtalálása érdekében. A közösen elfogadott megoldás mellett mindkét fél elkötelezett.

  • A tréning célja, hogy a résztvevők megtanulják felismerni és kezelni a felsorolt konfliktushelyzeteket.

 

motivációs tréning


olena-sergienko-DmeZC9riGkk-unsplash

Mi a motiváció?


A motiváció belső késztetés arra, hogy többet, jobbat teremtsünk. Előre haladjunk az életben, és pozitívan szemléljük a dolgokat. 
A motivációs tréning során a résztvevők megismerhetik saját, belső motivátoraikat, amik a mindennapokban mozgatják őket és egyaránt lehetnek pozitív és negatív hatással az egyénre. Segítséget kapnak a negatív motivátorok felismeréséhez és ezek pozitív irányba történő áthangolásához. 
 

önismereti tréning


Abstract image of self-knowledge

Az önismereti tréning


A tréning során a résztvevők a DISC személyiség tipológiai módszer segítségével betekintést nyernek saját magukba. Megismerkednek a felvett és valós viselkedés jegyeikkel, találkoznak az énkép és a vágykép különbségével.

A DISC teszt megalkotása Dr. William Moulton Marston amerikai pszichológus nevéhez fűződik. A DISC személyiségteszt (vagy DISC modell) egy mozaikszó, amely az alábbi négy kifejezés első kezdőbetűjéből tevődik össze:


  • Dominance – dominancia (piros),
  • Influence – befolyásolás (sárga),
  • Steadiness – kitartás (zöld)
  • Compilance – szabálykövetés (kék).

Az elnevezés onnan ered, hogy a DISC teszt kérdéseire adott válaszok alapján az embereket a fenti négy kategóriába sorolják be. (Mivel a személyiségprofilokat a DISC teszt színek segítségével is megkülönbözteti, ezeket is feltüntettük zárójelben.)

 

Csapatépítő tréning


tim-marshall-cAtzHUz7Z8g-unsplash


„Hűséget soha nem szül erőszak, félelem, bizonytalanság vagy megfélemlítés. A hűség olyan döntés, amelyet csak az erős lelkeknek van bátorságuk meghozni.” (Paulo Coelho) 


A tréning célja, hogy a 2 nap során egy tudatosan építkező, íves folyamaton vigye végig a résztvevőket. Az egyéni munkától, az önismerettől indulva, a páros feladatokon keresztül jutunk el az egyén szerepéig egy csoportban, majd a versengő csoportoktól haladunk az egy nagy csapatként hatékonyan működő egységig. 


A tréning igény szerint egy napos, szűkített változatban is elérhető.